Försäkringar

Två försäkringserbjudanden

Olycksfallsförsäkring
Du som är medlem i Gnesta/Trosa God Man- och förvaltareförening omfattas nu, fr.o.m. 2015-04-01, av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Premien för försäkringen ingår i din medlemsavgift.

Trygg-Hansa är försäkringsgivare och försäkringen har arbetats fram av Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare, RGMF. Försäkringen är tillgänglig för medlemmar i förening som är ansluten till RGMF. Gnesta/Trosa God Man- och förvaltareförening tillhör RGMF.

Olycksfall Trygg Hansa villkor
Offert

Ansvarsförsäkring
Du som är medlem i God Man-föreningen har nu också möjlighet att ansluta dig till en ansvarsförsäkring. Försäkringen är individuell dvs. varje enskild medlem avgör själv om man vill teckna försäkringen.

Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag och löper från 1/4 till 1/4 nästa år osv. Premien är 170 kr per år och person. Det första året, 2015, är premien 127 kr per år och person.

.Försäkringen består av tre delar:

 • ansvarsförsäkring

 • förmögenhetsskada

 • rättsskydd

 Hur gör jag för att teckna ansvarsförsäkring?

 1. Gå in på webbsidan www.forsakringskoll.se

 2. Klicka på godmansförsäkring, välj anslut individuellt

 3. Ange dina personliga uppgifter

 4. Välj din lokala godmanförening i rullistan

 5. Klicka på knappen, teckna försäkring

 6. Du får nu bekräftelse på din beställning via e-post

 7. Betala till bankgiro 774-0590, ange ordernummer som referens

 8. När din betalning är registrerad får du ditt försäkringsbevis via e-post som du enkelt kan ladda ner

Kontakt på Riksförbundet: Bengt Martinsson e-post martinsson.bengta@telia.com tel. 073- 436 85 68 . Riksförbundets hemsida rgmf.se.

ErbjudandeGodmansForsakring
RGMF-Ansvarsforsakring-villkor-2015-04-01
RGMF-Ren-formogenhetsskada-inklusive-rattskydd-forsakringsvillkor-2015-04-01